Efter moget övervägande och med stark konkurrens från sociala medier etc.
har vi beslutat att från 30 juni 2017 lägga ner Konstprofilen.

Vi tackar alla konstnärsvänner som vi haft förmånen att presentera här och riktar ett särskilt tack till alla besökare som regelbundet loggat in.

Konstprofilen / Redaktionen